DOE MEE AAN DE CROWDFUNDACTIE

Draag een steentje bijBekijk de video

persbericht ijsbaan Hoogeveen

P E R S B E R I C H T - Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen eo - 29 december 2016

De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o. heeft het plan voor een kunstijsbaan in

Hoogeveen vandaag bij de provincie Drenthe ingediend. De Hoogeveners gaan ervan uit dat

zij aanmerking komen voor de 5 miljoen subsidie, die de provincie heeft toegezegd voor een

plan dat voldoet aan alle eisen.

Het ijsbaanplan in het Bentinckspark wordt gesteund door het college en de raad van de

gemeente Hoogeveen en kan rekenen op ruime steun vanuit de bevolking én het

bedrijfsleven in Hoogeveen en (wijde) omstreken. Bovendien is het een uniek plan; het is de

eerste energieneutrale schaatshal ter wereld, en heeft een groter deel aan private

investeringen dan ooit eerder in Nederland is vertoond. De initiatiefnemers zijn dan ook

positief over de kansen dat er met de Hoogeveense ijsbaan, met hulp van de provincie weer

‘ijs’ komt in Drenthe.

400 m- en ijshockeybaan

De ijsbaan wordt ingepast in het sport- en leisurepark Bentinckspark, op de plaats van de huidige

natuurijsbaan. De hal zelf is een moderne schaatshal die volledig voldoet aan de vereisten voor

een 400 m-wedstrijdbaan, met ruimte voor enige duizenden bezoekers. Op het middenterrein ligt

een 30 x 60-meter ‘ijshockey’-baan, ook voor bijvoorbeeld schoolschaatsen, kunstrijden en

shorttrack. Het middenterrein is bereikbaar via een tunnel, voorzien van liften.

Bereikbaarheid

Hoogeveen ligt ideaal tussen de ijsbanen van Groningen, Heerenveen, Deventer en Enschede.

Dat is gunstig voor de inwoners van noord- en oost-Nederland (en een stukje Duitsland), maar ook

voordelig voor de exploitatie; het verzorgingsgebied is groot, en er is geen concurrentie tussen de

ijsbanen onderling. De locatie is per auto vlot te bereiken vanaf de N48/A28 en de A37. Er wordt

een nieuwe toegang gecreëerd vanaf de Vos van Steenwijklaan en er komt een nieuw, ruim

opgezet parkeerterrein. De ijsbaan ligt op fietsafstand van alle Hoogeveners; vanaf het station en

vanuit de wijken rijdt er ook lokaal/openbaar vervoer.

 

Energieneutraal

De Hoogeveense ijshal is de eerste energieneutrale ijshal ter wereld! Naast het ontwerp van de hal

zelf met een uitgebalanceerde energie- en temperatuurregeling, wordt dat bereikt door energie uit

te wisselen met andere gebouwen op het Bentinckspark, én door gebruik te maken van groengas

dat door de nabijgelegen afvalverwerker wordt geproduceerd. WMD en Rendo, die gespecialiseerd

zijn in energie(-transport), zijn beide betrokken als partners.

Zomerprogramma

Het Bentinckspark is een sport- en leisurepark van regionale en deels landelijke allure, met een

state-of-the-art voetbalcomplex, het multifunctionele sportgebouw Activum en een topklasseatletiekbaan.

Op en rond het Bentinckspark zijn ook de grote scholencomplexen zoals het Roelof

van echten College en RSG Wolfsbos gesitueerd.

De ijsbaan voegt hieraan nieuwe sporten en faciliteiten toe. Als er geen ijs ligt, dient de hal als

onderkomen voor een sport/leisure-programma.

Financieel

De stichting is er met behulp van speciale ambassadeurs in geslaagd om een aanzienlijk deel van

de investering van de in totaal benodigde bouwsom van 18,8 miljoen euro lokaal te financieren,

waarbij de gemeente Hoogeveen bovendien garant staat. De gemeente zelf investeert in de

gronden en de infrastructuur. De exploitatie is gezond, en laat een overschot van € 81.000/jaar

zien.

De initiatiefnemers gaan er verder van uit dat een investering verdeeld 50/50% lokaal/provinciaal -

exclusief de 5 miljoen subsidie - past bij een dergelijke regionale voorziening. Verder is uit een

onderzoek naar de ruim 20 kunstijsbanen in Nederland gebleken dat álle ijsbanen volledig door

overheden worden gefinancierd. De Hoogeveense investeringen bestaan voor ca. 15% uit private

middelen - een unicum!

Weer ‘ijs’ in Drenthe

De Hoogeveense stichting denkt samen met lokale investeerders, de gemeente en de provincie

Drenthe een uniek, robuust en op alle aspecten duurzaam ijsbaan- en leisurecomplex te kunnen

realiseren.

Omdat het plan al gedegen is doordacht, de hal bovendien perfect in het Bentinckspark én binnen

het bestemmingsplan past, hopen de partijen over anderhalf tot 2 jaar weer ‘ijs’ te hebben in

Drenthe!

Informatie:

Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.

Gerard Fidom, tel. 06-21524732

info@kunstijsbaanhoogeveen.nl


meer nieuws

Laatste ontwikkelingen


U kunt ons ook helpen via Social Media

U kunt ons steunen door het bericht te delen met vrienden uit jouw lijst.

Deel dit met je vrienden