DOE MEE AAN DE CROWDFUNDACTIE

Draag een steentje bijBekijk de video

Motie voor IJsbaan unaniem aangenomen.

 

Hoogeveen - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is een motie ingediend en gesteund door alle partijen om alle medewerking te verlenen aan het vestigen van een overdekte ijsbaan in Hoogeveen.

Volgens onderzoeken zou het een grootste trekpleister voor Hoogeveen vormen met mogelijk 200.000 bezoekers per jaar. De financiën zullen echter door de initiatiefnemers worden gevonden waarbij de gemeente Hoogeveen weinig tot niets zal kunnen bijdragen gezien de huidige financiële stand van zaken.

De Motie:
Motie vreemd aan de orde van de dag ijsbaan

Vergadering: 26 maart 2015

Fracties: CDA, Gemeentebelangen, SP, PvdA, ChristenUnie, VVD, D66 en GroenLinks

De raad van Hoogeveen,

Overweegt het volgende
• Dat de huidige kunstijsbaan in Assen volgend jaar gesloten wordt;
• Dat er onderzoek gedaan wordt, waar onder de beste voorwaarden een nieuwe ijsbaan kan worden gerealiseerd in Drenthe;
• Dat er in Hoogeveen groot draagvlak is om een kunstijsbaan te realiseren;
• Dat een ijsbaan goed is voor de werkgelegenheid;
• Dat een ijsbaan een goede aanvulling is op bestaande sportvoorzieningen, waarbij de sportambities met regionale uitstraling nog meer gestalte krijgen ;
• Dat een ijsbaan met ca 200.000 bezoekers één van de grootste recreatieve attracties van Hoogeveen wordt;
• Dat de schaatssport prima past bij Hoogeveen, getuige de kampioenen (nationaal en internationaal) die we hebben gehad.

Roept het college op
• Al het mogelijke te doen om de nieuwe kunstijsbaan te realiseren in Hoogeveen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Getekend door alle fracties.

http://www.regiohoogeveen.nl/index.asp?p=newsmessage&i=30959


meer nieuws

Laatste ontwikkelingen


U kunt ons ook helpen via Social Media

U kunt ons steunen door het bericht te delen met vrienden uit jouw lijst.

Deel dit met je vrienden